Fáilte chuig Lialann Fiaclóra Bhaile an Róba

Is é ár mian sa chleachtas fiaclóireachta seo sláinte fiacla a chur chun cinn agus aoibh álainn a chur ar d’éadan. Cuirimid réimse iomlán de chóireálacha fiacla ar fáil. Ina measc sin, tá cóireálacha coisctheacha, ginearálta agus aeistéitic éadain (Botox, Azzulure) & ortódóntaic dofheicthe ar phraghsanna réasúnacha.

Cuirimid cóireáil ar fáil do dhaoine fásta agus do pháistí chomh maith le hothair phríobháideacha agus iad siúd a bhfuil cártaí leighis acu sa chleachtas nua-aimseartha atá againn. Tá ár gcuid táillí iomaíoch, agus cuirimid cóireáil agus seirbhís den scoth ar fáil chomh maith le luach ar airgead. Má tá ÁSPC á íoc agat, nó má tá tú féinfhostaithe, is féidir linn a fháil amach an bhfuil tú i dteideal Scrúdú Fiacla agus Scim agus Snas a bheith agat ar €15. Is féidir linn bunachar sonraí nua ar líne a úsáid chun é sin a sheiceáil duit agus cabhrú leat chun éileamh a dhéanamh ar do shochar ar líne. Ciallaíonn sé sin nach gcuirfidh tú am amú ag plé le páipéarachas.

Tá an Dr O’Beirne sároilte chun an imní a bhaineann le cuairt ar an bhfiaclóir a mhaolú agus úsáideann sé na hábhair agus an teicneolaíocht is nua-aimseartha chun cóireáil ar ardchaighdeán nach bhfuil aon phian ag baint léi a chur ar fáil duit. Baintear feidhm as x-ghathanna digiteacha, fótagrafaíocht dhigiteach inbhéil, taifid othar ríomhairithe, Uathchláibh Mocom, scim Ultrasonach agus aershnasú inár lialann.

Teicneolaíocht

Craobhiomaitheoir sa chomhórtas don “Chleachtas Ardteicneolaíochta is Fearr” in 2017

Tá Lialann Fiaclóra Bhaile an Róba ríomhairithe go hiomlán. Bainimid feidhm as na teicneolaíochtaí is déanaí. Ina measc sin tá bunachar sonraí othar ríomhairithe, radagrafaíocht dhigiteach ríomhairithe (X-Ghathanna), aershnasairí, doirníní Ti-Max LED (druilirí fíorchiúine), uirlisí scime Ultrasonacha Cavitron agus ceamaraí inbhéil ríomhairithe. Ceamara an-bheag go deo is ea ceamara inbhéil. Níl ann ach méid cúpla milliméadar agus úsáidtear é chun pictiúir chruinne a thógáil de d’fhiacla agus de do dhrandal. Cuidíonn sé le diagnóis a dhéanamh agus ceadaíonn sé dúinn íomhánna soiléire a thaifeadadh ar féidir iad a thaispeáint duitse. Is féidir na híomhánna a shábháil ar thaifid an othair nó is féidir iad a phriontáil duit féin, do speisialtóirí eile agus do shaotharlanna déadacha.

Cuireann Lialann Fiaclóra Bhaile an Róba támhú le hocsaíd nítriúil ar fáil d’othair atá míshocair, rud a chinntíonn arís eile go mbeidh do chóireáil fiacla compordach agus nach mbeidh aon strus ag baint léi.

Tá Teilifís Chliste LED le cluasáin gan sreang ar fáil sa lialann chun gur féidir le hothair féachaint ar na cláir agus ar na scannáin is rogha leo agus ar an gcaoi sin a bheith níos compordaí fad a chuirimidne an cúram fiacla ar fáil.

Táimid tar éis O.P.G. Lánléargais Sirona XG, atá ullamh do 3D le Ceifealaimhéadracht, a chur isteach. Is é sin an trealamh íomháithe déidliachta is sofaisticiúla atá ar fáil aon áit sa domhan.

Is áis iontach den chineál is nua-aimseartha ar fad atá ann. Bainfidh sibhse, ár n-othair, an-leas as an ardteicneolaíocht nua-aimseartha seo. Ceadóidh an teicneolaíocht seo dúinn cúram níos fearr fós a chur ar fáil dár gcuid othar. Chomh maith leis sin, beidh siad níos compordaí, beifear in ann cóireálacha fiaclóireachta níos casta a chur ar fáil amhail, Cóireálacha Aeistéitiúla Éadain, Ortódóntaic agus Ionchlannáin Fiacla. Tugann sí cabhair don fhiaclóir chun Lobhadh na bhFiacla, Galar Pearódóntach, Fiacla agus Cnámha briste san éadan, sa chloigeann agus sa mhuineál, easpa dhéadach, fiacla nár Cuireadh / Comhdhingthe, Ailse cloiginn agus muiníl a bhrath.

Coinnítear súil ghéar ar nochtadh ár n-othar agus ár bhfoirne don radaíocht tríd an tseirbhís ríomhairithe dáileogmhéadrachta “Instadose”, atá á sholáthar ag Córais Íomháithe Medray.


Lean muid ar Facebook

Ballinrobe Dental
Ballinrobe DentalOct 18, 2019 @ 2:04pm
Chipped teeth can be simple to repair. Nowadays, crowns aren't the only option! Composite Bonding and Composite Veneers, can turn ugly chipped teeth into works of art and can often be done without injections! Book an appointment at Ballinrobe Dental and find out how easily we can restore your smile.
Ballinrobe Dental
Ballinrobe DentalOct 18, 2019 @ 9:23am
Congratulations to our very own Tricia Kay Hughes and her boyfriend Keith O' Flaithearta on competing the Lisbon Marathon yesterday. Tricia has once again shown her strength and determination to succeed, and after months of training had an enjoyable run yesterday. Enjoy the rest of your time in beautiful Lisbon.
Ballinrobe Dental
Ballinrobe DentalOct 15, 2019 @ 1:03pm
Is your little one afraid of the dentist? Not sure they are ready to make the leap and attend a dental appointment? On Saturday 2nd November over the Halloween break we are having an "open morning". Bring the kids to meet us, have a spin on our dental chairs, see things aren't all that scary. We will have goody bags for all and a very special guest will be appearing! (The Tooth Fairy). A free event and all , welcome! Please like, share and spread the news.
Ballinrobe Dental
Ballinrobe DentalOct 9, 2019 @ 5:33pm
Smilelign, the very latest orthodontic technology available at Ballinrobe Dental. We are one of the only Ireland providers of this amazing system and have been creating perfect smiles with Smilelign since 2016. Interest-free payment plans on all Orthodontic care at Ballinrobe Dental. Don't just imagine a perfect smile, create it with Smilellign!
Ballinrobe Dental
Smilelign, Clear Aligners, Invisible Braces -A Pioneering Clear Orthodontic Aligner System
Smilelign is a pioneering Clear Orthodontic Aligner system, integrating the latest software and 3D CADCAM technology to produce invisible orthodontic aligner...
youtube.com
Ballinrobe Dental
Ballinrobe DentalOct 2, 2019 @ 3:58pm
Are you ashamed of your smile simply because you are afraid of the dentist? At Ballinrobe Dental we offer Sedation Dentistry and you can experience stress-free dental care. You can also wear our wifi Headphones and listen to relaxing music while we take care of your teeth. Book a consultation today, a single visit with us can transform your smile!
Ballinrobe Dental
Ballinrobe Dental was celebrating your special day.Sep 21, 2019 @ 11:37am
To celebrate our 2 year anniversary at our New Practice in Ballinrobe, and the opening of our third surgery at the practice we have a gift for you! Keep an eye out in your postbox for a €50 voucher that can be used towards any treatment at our practice. One voucher per household, that can be used towards everything from Air-Polishing to Zoom Tooth Whitening, Smilelign Invisible Orthodontics to SomnoMed Anti Snoring Devices! Time to give something back to our many loyal patients dedicated to creating and maintaining their health. If you can't use the voucher please pass it on to a friend. Thanks to our many friends in Mayo, Galway and beyond! Patrick, Conor, Eilish and all the team
Irish Dentistry Awards 2017 Finalist
Irish Dental Association
Smilelign
Philips Zoom!