Fáilte chuig Lialann Fiaclóra Bhaile an Róba

Is é ár mian sa chleachtas fiaclóireachta seo sláinte fiacla a chur chun cinn agus aoibh álainn a chur ar d’éadan. Cuirimid réimse iomlán de chóireálacha fiacla ar fáil. Ina measc sin, tá cóireálacha coisctheacha, ginearálta agus aeistéitic éadain (Botox, Azzulure) & ortódóntaic dofheicthe ar phraghsanna réasúnacha.

Cuirimid cóireáil ar fáil do dhaoine fásta agus do pháistí chomh maith le hothair phríobháideacha agus iad siúd a bhfuil cártaí leighis acu sa chleachtas nua-aimseartha atá againn. Tá ár gcuid táillí iomaíoch, agus cuirimid cóireáil agus seirbhís den scoth ar fáil chomh maith le luach ar airgead. Má tá ÁSPC á íoc agat, nó má tá tú féinfhostaithe, is féidir linn a fháil amach an bhfuil tú i dteideal Scrúdú Fiacla agus Scim agus Snas a bheith agat ar €15. Is féidir linn bunachar sonraí nua ar líne a úsáid chun é sin a sheiceáil duit agus cabhrú leat chun éileamh a dhéanamh ar do shochar ar líne. Ciallaíonn sé sin nach gcuirfidh tú am amú ag plé le páipéarachas.

Tá an Dr O’Beirne sároilte chun an imní a bhaineann le cuairt ar an bhfiaclóir a mhaolú agus úsáideann sé na hábhair agus an teicneolaíocht is nua-aimseartha chun cóireáil ar ardchaighdeán nach bhfuil aon phian ag baint léi a chur ar fáil duit. Baintear feidhm as x-ghathanna digiteacha, fótagrafaíocht dhigiteach inbhéil, taifid othar ríomhairithe, Uathchláibh Mocom, scim Ultrasonach agus aershnasú inár lialann.

Teicneolaíocht

Craobhiomaitheoir sa chomhórtas don “Chleachtas Ardteicneolaíochta is Fearr” in 2017

Tá Lialann Fiaclóra Bhaile an Róba ríomhairithe go hiomlán. Bainimid feidhm as na teicneolaíochtaí is déanaí. Ina measc sin tá bunachar sonraí othar ríomhairithe, radagrafaíocht dhigiteach ríomhairithe (X-Ghathanna), aershnasairí, doirníní Ti-Max LED (druilirí fíorchiúine), uirlisí scime Ultrasonacha Cavitron agus ceamaraí inbhéil ríomhairithe. Ceamara an-bheag go deo is ea ceamara inbhéil. Níl ann ach méid cúpla milliméadar agus úsáidtear é chun pictiúir chruinne a thógáil de d’fhiacla agus de do dhrandal. Cuidíonn sé le diagnóis a dhéanamh agus ceadaíonn sé dúinn íomhánna soiléire a thaifeadadh ar féidir iad a thaispeáint duitse. Is féidir na híomhánna a shábháil ar thaifid an othair nó is féidir iad a phriontáil duit féin, do speisialtóirí eile agus do shaotharlanna déadacha.

Cuireann Lialann Fiaclóra Bhaile an Róba támhú le hocsaíd nítriúil ar fáil d’othair atá míshocair, rud a chinntíonn arís eile go mbeidh do chóireáil fiacla compordach agus nach mbeidh aon strus ag baint léi.

Tá Teilifís Chliste LED le cluasáin gan sreang ar fáil sa lialann chun gur féidir le hothair féachaint ar na cláir agus ar na scannáin is rogha leo agus ar an gcaoi sin a bheith níos compordaí fad a chuirimidne an cúram fiacla ar fáil.

Táimid tar éis O.P.G. Lánléargais Sirona XG, atá ullamh do 3D le Ceifealaimhéadracht, a chur isteach. Is é sin an trealamh íomháithe déidliachta is sofaisticiúla atá ar fáil aon áit sa domhan.

Is áis iontach den chineál is nua-aimseartha ar fad atá ann. Bainfidh sibhse, ár n-othair, an-leas as an ardteicneolaíocht nua-aimseartha seo. Ceadóidh an teicneolaíocht seo dúinn cúram níos fearr fós a chur ar fáil dár gcuid othar. Chomh maith leis sin, beidh siad níos compordaí, beifear in ann cóireálacha fiaclóireachta níos casta a chur ar fáil amhail, Cóireálacha Aeistéitiúla Éadain, Ortódóntaic agus Ionchlannáin Fiacla. Tugann sí cabhair don fhiaclóir chun Lobhadh na bhFiacla, Galar Pearódóntach, Fiacla agus Cnámha briste san éadan, sa chloigeann agus sa mhuineál, easpa dhéadach, fiacla nár Cuireadh / Comhdhingthe, Ailse cloiginn agus muiníl a bhrath.

Coinnítear súil ghéar ar nochtadh ár n-othar agus ár bhfoirne don radaíocht tríd an tseirbhís ríomhairithe dáileogmhéadrachta “Instadose”, atá á sholáthar ag Córais Íomháithe Medray.


Lean muid ar Facebook

Ballinrobe Dental
Ballinrobe DentalJun 19, 2019 @ 3:27pm
The Dental Health Foundation is a fantastic resource available below and we have listed the link to some practical advice to help with dietary advice for all ages from infants to elderly. Our diet is a very important part of prevention for our dental health but also our general wellbeing.

https://www.dentalhealth.ie/dentalhealth/nutrition/dietaryadvice.html

If you require any further information, please don't hesitate to give us a call on 094-9521000
Ballinrobe Dental
Ballinrobe DentalJun 13, 2019 @ 4:55pm
Congratulations Susan Cryan, You are the winner of our competition for you and your best friend to come in for a complimentary air-polishing appointment with our hygienist Éilish.
Please phone the practice on 094-9521000 to book in for your free treatment.
Thanks to everyone who took the time to enter, please keep a close watch for future competitions and you could be in luck
Ballinrobe Dental
Ballinrobe Dental shared a post.Jun 12, 2019 @ 10:13am
Don't miss out on the chance to win an air-polish for you and your best friend.
Winners will be announced Tomorrow, Thursday 13th June
Ballinrobe Dental
Ballinrobe DentalJun 4, 2019 @ 11:51am
****Summer Smile Promotion****

Summer is all about spending time smiling, laughing and having fun with your best friend.
To celebrate the arrival of our Irish Summer we have a wonderful competition. You and your best friend win a complimentary dental "air polish" with our Hygienist Éilish. Air Polishing is the latest in dental technology to remove stubborn stains from your teeth.
To enter like & review our practice, tag your best friend, cross your fingers that you win this great prize and that the summer sun will soon return!

Winners will be announced on Thursday 13th June
Ballinrobe Dental
Ballinrobe DentalMay 29, 2019 @ 11:06am
https://www.medicalnewstoday.com/articles/325304.php?fbclid=IwAR0SCixCmwqJgESO9m3MqLJYOjIaN_QuVYyBUa-856VEMVyDaHNAby5XzlA

Here at Ballinrobe Dental, We believe in the early diagnosis and treatment of Periodontal disease (Gum disease)
If you'd like further information or to make an appointment with us, please phone 0949521000
Ballinrobe Dental
Ballinrobe DentalMay 22, 2019 @ 2:56pm
"Smile Emergency"

Do you have a big event to attend at the weekend?
Is your smile letting you down?
Do you want a smile to match your style!?

At Ballinrobe Dental we have two appointment slots reserved each week with our hygienist Éilish. She can help you to look your best. "Air Polishing" is a simple effective technique we use to gently dissolve stains and reveal your natural smile.

If you have a "Smile Emergency" call us now to reserve your appointment
094 9521000
Ballinrobe Dental
Irish Dentistry Awards 2017 Finalist
Irish Dental Association
Smilelign
Philips Zoom!