Fáilte chuig Lialann Fiaclóra Bhaile an Róba

Is é ár mian sa chleachtas fiaclóireachta seo sláinte fiacla a chur chun cinn agus aoibh álainn a chur ar d’éadan. Cuirimid réimse iomlán de chóireálacha fiacla ar fáil. Ina measc sin, tá cóireálacha coisctheacha, ginearálta agus aeistéitic éadain (Botox, Azzulure) & ortódóntaic dofheicthe ar phraghsanna réasúnacha.

Cuirimid cóireáil ar fáil do dhaoine fásta agus do pháistí chomh maith le hothair phríobháideacha agus iad siúd a bhfuil cártaí leighis acu sa chleachtas nua-aimseartha atá againn. Tá ár gcuid táillí iomaíoch, agus cuirimid cóireáil agus seirbhís den scoth ar fáil chomh maith le luach ar airgead. Má tá ÁSPC á íoc agat, nó má tá tú féinfhostaithe, is féidir linn a fháil amach an bhfuil tú i dteideal Scrúdú Fiacla agus Scim agus Snas a bheith agat ar €15. Is féidir linn bunachar sonraí nua ar líne a úsáid chun é sin a sheiceáil duit agus cabhrú leat chun éileamh a dhéanamh ar do shochar ar líne. Ciallaíonn sé sin nach gcuirfidh tú am amú ag plé le páipéarachas.

Tá an Dr O’Beirne sároilte chun an imní a bhaineann le cuairt ar an bhfiaclóir a mhaolú agus úsáideann sé na hábhair agus an teicneolaíocht is nua-aimseartha chun cóireáil ar ardchaighdeán nach bhfuil aon phian ag baint léi a chur ar fáil duit. Baintear feidhm as x-ghathanna digiteacha, fótagrafaíocht dhigiteach inbhéil, taifid othar ríomhairithe, Uathchláibh Mocom, scim Ultrasonach agus aershnasú inár lialann.

Teicneolaíocht

Craobhiomaitheoir sa chomhórtas don “Chleachtas Ardteicneolaíochta is Fearr” in 2017

Tá Lialann Fiaclóra Bhaile an Róba ríomhairithe go hiomlán. Bainimid feidhm as na teicneolaíochtaí is déanaí. Ina measc sin tá bunachar sonraí othar ríomhairithe, radagrafaíocht dhigiteach ríomhairithe (X-Ghathanna), aershnasairí, doirníní Ti-Max LED (druilirí fíorchiúine), uirlisí scime Ultrasonacha Cavitron agus ceamaraí inbhéil ríomhairithe. Ceamara an-bheag go deo is ea ceamara inbhéil. Níl ann ach méid cúpla milliméadar agus úsáidtear é chun pictiúir chruinne a thógáil de d’fhiacla agus de do dhrandal. Cuidíonn sé le diagnóis a dhéanamh agus ceadaíonn sé dúinn íomhánna soiléire a thaifeadadh ar féidir iad a thaispeáint duitse. Is féidir na híomhánna a shábháil ar thaifid an othair nó is féidir iad a phriontáil duit féin, do speisialtóirí eile agus do shaotharlanna déadacha.

Cuireann Lialann Fiaclóra Bhaile an Róba támhú le hocsaíd nítriúil ar fáil d’othair atá míshocair, rud a chinntíonn arís eile go mbeidh do chóireáil fiacla compordach agus nach mbeidh aon strus ag baint léi.

Tá Teilifís Chliste LED le cluasáin gan sreang ar fáil sa lialann chun gur féidir le hothair féachaint ar na cláir agus ar na scannáin is rogha leo agus ar an gcaoi sin a bheith níos compordaí fad a chuirimidne an cúram fiacla ar fáil.

Táimid tar éis O.P.G. Lánléargais Sirona XG, atá ullamh do 3D le Ceifealaimhéadracht, a chur isteach. Is é sin an trealamh íomháithe déidliachta is sofaisticiúla atá ar fáil aon áit sa domhan.

Is áis iontach den chineál is nua-aimseartha ar fad atá ann. Bainfidh sibhse, ár n-othair, an-leas as an ardteicneolaíocht nua-aimseartha seo. Ceadóidh an teicneolaíocht seo dúinn cúram níos fearr fós a chur ar fáil dár gcuid othar. Chomh maith leis sin, beidh siad níos compordaí, beifear in ann cóireálacha fiaclóireachta níos casta a chur ar fáil amhail, Cóireálacha Aeistéitiúla Éadain, Ortódóntaic agus Ionchlannáin Fiacla. Tugann sí cabhair don fhiaclóir chun Lobhadh na bhFiacla, Galar Pearódóntach, Fiacla agus Cnámha briste san éadan, sa chloigeann agus sa mhuineál, easpa dhéadach, fiacla nár Cuireadh / Comhdhingthe, Ailse cloiginn agus muiníl a bhrath.

Coinnítear súil ghéar ar nochtadh ár n-othar agus ár bhfoirne don radaíocht tríd an tseirbhís ríomhairithe dáileogmhéadrachta “Instadose”, atá á sholáthar ag Córais Íomháithe Medray.


Lean muid ar Facebook

Ballinrobe Dental
Ballinrobe DentalAug 21, 2019 @ 12:13pm
If your child is fond of thumb-sucking or the soother they need to quit. They are much more likely to need complex and expensive orthodontic treatment, as these habits greatly affect tooth position and also the growth and development of the bones of the face (maxilla and mandible)
At Ballinrobe Dental our "Soother Jar" is filling up for the tooth fairy to collect. Call in with your soother, leave it with us for the toothfairy and receive a bag of "dental goodies" as a reward (stickers, timer, brush, magnet, water bottle) All free of charge. Tell your little one this great news. This might be the final push they need to "kick the habit"
Ballinrobe Dental
Ballinrobe DentalAug 14, 2019 @ 11:55am
We are delighted to be back after our holidays and our recent IT issues have now been resolved. Our hygienist Eilish and Dr Conor and Dr Patrick are available all week for appointments. All patients at Ballinrobe Dental will be entered into a draw for complementary ZOOM tooth whitening. Value €275. You can also enter by liking and sharing this post.
Ballinrobe Dental
Ballinrobe DentalAug 8, 2019 @ 12:08pm
We are delighted to be back from our holidays and open as normal however at this time we are experiencing technical difficulties with our IT software so please bear with us while we work through these issues and get back up to speed. Thank you for your understanding
Ballinrobe Dental
Ballinrobe DentalJul 24, 2019 @ 1:18pm
Summer Holidays
Ballinrobe Dental will be closed for Summer holidays from Tuesday 30th July and will reopen on Wednesday 7th August.

If you have a dental emergency, please leave a message on our answering service and we will arrange for a dental colleague to see you.

Thank you for your support during a busy year. Look out for our ZOOM tooth whitening competition when we return!
Ballinrobe Dental
Ballinrobe Dental shared a post.Jul 18, 2019 @ 3:03pm
"Smile Emergency"

Do you have a big event to attend at the weekend?
Is your smile letting you down?
Do you want a smile to match your style!?

At Ballinrobe Dental we have two appointment slots reserved each week with our hygienist Éilish. She can help you to look your best. "Air Polishing" is a simple effective technique we use to gently dissolve stains and reveal your natural smile.

If you have a "Smile Emergency" call us now to reserve your appointment
094 9521000
Ballinrobe Dental
Ballinrobe Dental
"Smile Emergency" Do you have a big event to attend at the weekend? Is your smile letting you down? Do you want a smile to match your style!? At Ballinrobe Dental we have two appointment slots reserved each week with our hygienist Éilish. She can help you to look your best. "Air Polishing" is a simple effective technique we use to gently dissolve stains and reveal your natural smile. If you have a "Smile Emergency" call us now to reserve your appointment 094 9521000
Ballinrobe Dental
Ballinrobe DentalJul 11, 2019 @ 11:42am
Did you know you may be entitled to a free dental check-up and a scale and polish for just €15.00 covered by your PRSI contributions once every calendar year.
To make an appointment and avail of this please call us on 094-9521000
Irish Dentistry Awards 2017 Finalist
Irish Dental Association
Smilelign
Philips Zoom!